– Program studiów

Baner IP PWSZ w Głogowie

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Program studiów:

 • Profil praktyczny 2020-2024 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2019-2023 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2018-2022 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2017-2021 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2016-2020 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2015-2019 – Pobierz

Studia Dualne:

 • Profil praktyczny 2019-2023 – Pobierz

METALURGIA

Program studiów:

 • Profil praktyczny 2020-2024 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2019-2023 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2018-2022 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2017-2021 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2016-2020 – Pobierz
 • Profil praktyczny 2015-2019 – Pobierz

Załączniki do programu studiów:

Załącznik 1
Zarządzenie nr 45/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia systemu weryfikacji osiąganych efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Załącznik 2
Regulamin odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych w Instytucie Politechnicznym

Back to top