Sylabusy

AUTOMATYKA I ROBOTYKA profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia
od roku 
2015/16

 • Moduł ogólny – pobierz  
 • Moduł językowy – pobierz 
 • Moduł podstawowy – pobierz  
 • Moduł kierunkowy – pobierz  
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz  
 • Moduł specjalnościowy – Wizualizacja Procesów Przemysłowych – pobierz  
 • Moduł specjalnościowy – Robotyka i Mechatronika – pobierz  

 


METALURGIA profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia
od roku 
2015/16

 • Moduł ogólny – pobierz  
 • Moduł językowy – pobierz  
 • Moduł podstawowy – pobierz  
 • Moduł kierunkowy – pobierz  
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz  
 • Moduł specjalnościowy – Zaawansowane Technologie Wytwarzania – pobierz  
 • Moduł specjalnościowy – Inżynieria Produkcji i Zarządzanie – pobierz  
 • Moduł specjalnościowy – Przeróbka Plastyczna – pobierz