Sylabusy

AUTOMATYKA I ROBOTYKA profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia od roku 2017/18

 • Moduł ogólny – pobierz 
 • Moduł językowy – pobierz
 • Moduł podstawowy – pobierz 
 • Moduł kierunkowy – pobierz 
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Wizualizacja Procesów Przemysłowych – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Robotyka i Mechatronika – pobierz 

METALURGIA profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia
od roku 
2017/18

 • Moduł ogólny – pobierz 
 • Moduł językowy – pobierz 
 • Moduł podstawowy – pobierz 
 • Moduł kierunkowy – pobierz 
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Zaawansowane Technologie Wytwarzania – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Inżynieria Produkcji i Zarządzanie – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Przeróbka Plastyczna – pobierz 


AUTOMATYKA I ROBOTYKA profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia od roku 2016/17

 • Moduł ogólny – pobierz 
 • Moduł językowy – pobierz
 • Moduł podstawowy – pobierz 
 • Moduł kierunkowy – pobierz 
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Wizualizacja Procesów Przemysłowych – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Robotyka i Mechatronika – pobierz 

METALURGIA profil praktyczny – SYLABUSY dla cyklu kształcenia
od roku 
2016/17

 • Moduł ogólny – pobierz 
 • Moduł językowy – pobierz 
 • Moduł podstawowy – pobierz
 • Moduł kierunkowy – pobierz
 • Moduł przygotowywania pracy dyplomowej – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Zaawansowane Technologie Wytwarzania – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Inżynieria Produkcji i Zarządzanie – pobierz 
 • Moduł specjalnościowy – Przeróbka Plastyczna – pobierz