Siatki Przedmiotów

SIATKI PRZEDMIOTÓW NA LATA 2020 – 2024

Metalurgia
Studia stacjonarne Pobierz
Studia niestacjonarne Pobierz
Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne Pobierz
Studia niestacjonarne Pobierz

SIATKI PRZEDMIOTÓW NA LATA 2019 – 2023

Metalurgia
Studia stacjonarne Pobierz
Studia dualne Pobierz
Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne Pobierz
Studia dualne Pobierz

SIATKI PRZEDMIOTÓW NA LATA 2014 – 2021

Metalurgia 
Studia stacjonarne
 2014 – 2018  Przeróbka plastyczna metali nieżelaznych Pobierz
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Pobierz
 2015 – 2019  Przeróbka Plastyczna Pobierz
Inżynieria Produkcji i Zarządzanie Pobierz
Zaawansowane Technologie Wytwarzania Pobierz
2016 – 2020 Przeróbka Plastyczna Pobierz
Inżynieria Produkcji i Zarządzanie Pobierz
Zaawansowane Technologie Wytwarzania Pobierz
2017 – 2021 Zaawansowane Technologie Wytwarzania
Inżynieria Produkcji i Zarządzanie
Pobierz
2018 – 2022 Zaawansowane Technologie Wytwarzania
Inżynieria Produkcji i Zarządzanie
Pobierz

 

Automatyka i Robotyka
Studia stacjonarne
 2014 – 2018  Wizualizacja Procesów Przemysłowych Pobierz
 2015 – 2019  Automatyzacja i utrzymanie ruchu Pobierz
Robotyka i Mechatronika Pobierz
Wizualizacja Procesów Przemysłowych Pobierz
2016 – 2020 Automatyzacja i utrzymanie ruchu Pobierz
Robotyka i Mechatronika Pobierz
Wizualizacja Procesów Przemysłowych Pobierz
2017 – 2021 Automatyzacja i utrzymanie ruchu
Robotyka i Mechatronika
Wizualizacja Procesów Przemysłowych
Pobierz
2018 – 2022 Automatyzacja i utrzymanie ruchu
Robotyka i Mechatronika
Pobierz
Studia niestacjonarne
 2015 – 2019  Automatyzacja i utrzymanie ruchu Pobierz
Robotyka i Mechatronika Pobierz
Wizualizacja Procesów Przemysłowych Pobierz
2016 – 2020 Automatyzacja i utrzymanie ruchu Pobierz
Robotyka i Mechatronika Pobierz
Wizualizacja Procesów Przemysłowych Pobierz
2017 – 2021 Automatyzacja i utrzymanie ruchu
Robotyka i Mechatronika
Wizualizacja Procesów Przemysłowych
Pobierz
2018 – 2022 Automatyzacja i utrzymanie ruchu
Robotyka i Mechatronika
Pobierz