Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Politechnicznym

semestr zimowy 2017/2018

sesja egzaminacyjna 29 stycznia – 11 lutego

sesja poprawkowa 12 lutego – 18 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

29 stycznia – 11 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
 31 stycznia Chemia / mgr M. Urbanowicz Met I st g.16:00, s.005B
 30 stycznia Przedmioty matematyczne/ dr G. Mielczarek, mgr B. Merdas Met, Air g. 15:30, s. 209A
 29 stycznia Systemy wizyjne / dr inż M. Luzar  Air  g. 15:30, s.303B
 29 stycznia Podstawy teorii sygnałów / dr inż. M. Luzar Air g. 17:00, s. 303B
 3 lutego Planowanie i proces utrzymania ruchu / dr inż. R. Janas Air g. 10:00, s. 217A
 12 lutego Fizyka- ćw  i lab / mgr Z. Rogalska  Air I/Met I g. 15:00-16:00

s. 002 B

5 lutego Podstawy programowania/ mgr inż. L. Kukła Air I  g. 10:15

s. 213A

 

 5 lutego Systemy baz danych / mgr inż. L.Kukła Air II g. 11:15, s. 210A
 5 lutego Zaawansowane metody matematyczne / mgr inż. L. Kukła  Met II g. 12:15, s. 210A
7 lutego  Napęd elektryczny / dr inż. E. Banaczyk  Air III st g. 15:30, s. 205B
7 lutego Technika mikroprocesorowa / dr inż. E. Banaczyk  Air II st g. 15:30, s. 205b
 7 lutego  Napęd elektryczny / dr inż. E. Banaczyk  Air III nst  g. 17:00, s.205B
7 lutego  Technika mikroprocesorowa / dr inż. E. Banaczyk  Air II nst g. 17:00, s. 205B
2 lutego Przetwórstwo metali / dr inż. S. Biernat Met I st g. 17:00, s.102B
9 lutego Metalurgia metali / dr inż. S. Biernat Met II st g.15:30,

s. 102B

31  stycznia Współczesne systemy zarządzania i organizacji produkcji/ Technologie w procesie kablowym / dr hab. inż. A. Matuszak  Met st g. 15:30, s.214A
 26 stycznia Zaawansowane technologie wytwarzania, metalurgia proszków/ dr inż S. Biernat  Met g. 15:30
31 stycznia Systemy jakości w produkcji i usługach / dr inż. S. Chmielewski Met st g. 18:00, s.205B
2 lutego  Zarządzanie zasobami ludzkimi / dr inż. S. Chmielewski  Met st g.16:00, s.205B
2 lutego Gospodarka remontowa w przedsiębiorstwie / dr inż. S. Chmielewski Air st g.17:00,

s. 205B

2 lutego Gospodarka remontowa w przedsiębiorstwie / dr inż. S. Chmielewski Air nst g. 18:00

s.205B

2 lutego Metody planowania i proces utrzymania ruchu / dr inż. S. Chmielewski Air nst g. 19:00

s. 205B

29 stycznia Architektura komputerów …/ Sieci komputerowe / mgr inż. T. Graczyk Air I g. 17:00

s. 103B

30 stycznia Inżynieria systemów baz danych / mgr inż. T. Graczyk Met III g. 17:00

s. 103B

29 stycznia Transport masy i ciepła / dr K. Rogóż Met III st g. 16:00

s. 203B

30 stycznia Podstawy metalurgii / dr K. Rogóż Met I st g. 16:00

s. 203B

31 stycznia Termodynamika chemiczna / dr K. Rogóż Met II st g. 16:00

s. 203B

26 stycznia Metaloznawstwo / dr inż. K. Pantoł Met II g. 14:00,

 

29 stycznia Technologia kuźnictwa, Materiały narzędziowe /dr inż H. Ziemba Met IV g. 12:15

s. 105B

29 stycznia Odlewanie metali stopów, Metalurgia proszków / dr inż. H. Ziemba Met III g. 13:00

s. 105B

SESJA EGZAMINACYJNA

12 lutego – 18 lutego

 17 lutego Planowanie i proces utrzymania ruchu / dr inż. R. Janas  Air
 12 lutego Przedmioty matematyczne/ mgr B. Merdas , dr G. Mielczarek,   Air/Met  g. 15:30, s. 109A
 14 lutego Napęd elektryczny, Technika  mikroprocesorowa / dr inż. E. Banaczyk  Air III, II st  g. 15:30, s.205B
 14 lutego Napęd elektryczny, Technika  mikroprocesorowa / dr inż. E. Banaczyk Air III, II nst g. 17:00, s. 205B
 7 lutego Współczesne systemy zarządzania i organizacji produkcji/ Technologie w procesie kablowym / dr hab. inż. A. Matuszak  Met st  g. 15:30, s.214A
 12 lutego Architektura komputerów …/ Sieci komputerowe / mgr inż. T. Graczyk  Air I g. 17:00

s. 103B

 13 lutego  Inżynieria systemów baz danych / mgr inż. T. Graczyk  Met III g. 17:00

s. 103B

16 lutego Metaloznawstwo / dr inż. K. Pantoł Met II g. 14:00

s. 003B