Struktura instytutu

Skład Rady Instytutu Politechnicznego 

  1. Dr inż. Paweł Modzel – przewodniczący Rady
  2. Dr hab. inż. Andrzej Matuszak
  3. Dr inż. Elżbieta Banaczyk
  4. Dr inż. Sławomir Chmielewski
  5. Mgr inż. Zofia Rogalska
  6. Student Artur Szymorek