Materiały dydaktyczne

Automatyka i robotyka

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. nadzw. PWSZ – pobierz materiały

Architektura komputerów i systemy operacyjne – wykład       
Podstawy regulacji automatycznej – wykład
Podstawy regulacji automatycznej -projekt
Sztuczna inteligencja – wykład
Sztuczna inteligencja – ćw.
Podstawy teorii sygnałów i systemów dynamicznych – wykład
Metody i techniki wspomagania decyzji – wykład
Metody i techniki wspomagania decyzji – projekt

dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. nadzw. PWSZ pobierz materiały

Diagnostyka techniczna w automatyce – wykład

dr hab. inż. Mariusz Giergiel – pobierz materiały

Systemy przetwarzania numerycznego i symbolicznego – wykład
Systemy przetwarzania numerycznego i symbolicznego -lab.
Sensoryka i urządzenia wykonawcze automatyki – wykład
Systemy monitorujące w automatyce i robotyce -wykład

dr inż. Bartłomiej Sulikowski – pobierz materiałów

Podstawy teorii sygnałów i systemów dynamicznych – lab.                    
Sieci komputerowe – wykład
Podstawy wizyjnej grafiki komputerowej – wykład
Podstawy wizyjnej grafiki komputerowej -lab.
Diagnostyka i niezawodność robotów – wykład
Modelowanie manipulatorów i robotów – wykład

dr inż. Paweł Majdzik pobierz materiały

Systemy baz danych – wykład                                                             
Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane – wykład
Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane – lab.
Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane -projekt
Systemy produkcyjne komputerowo zintegrowane – ćw.
Podstawy projektowania – algorytmy i struktury danych – wykład

dr inż. Mieczysław Rudnicki – pobierz materiały

Napędy elektryczne w automatyce – wykład                                         
Technika mikroprocesorowa – wykład

dr inż. Grzegorz Góralpobierz materiały

Sensoryka i urządzenia wykonawcze automatyki – lab.                         
Systemy monitorujące w automatyce i robotyce – lab.

dr inż. Andrzej Klepka pobierz materiały

Diagnostyka techniczna w automatyce – wykład
Podstawy regulacji automatycznej – wykład
AutoCAD – wykład
Diagnostyka i niezawodność robotów – wykład

dr Ryszard Matysiak pobierz materiały

Fizyka – wykład                                                                                 

dr inż. Paweł Modzel pobierz materiały

AutoCAD – wykład                                                                             
AutoCAD – lab.
AutoCAD – projekt
Grafika inżynierska – wykład
Grafika inżynierska -lab.
Grafika inżynierska – ćw.
Grafika inżynierska -projekt

dr Grzegorz Mielczarek pobierz materiały

Podstawy matematyki dyskretnej – wykład                                          
Podstawy matematyki dyskretnej -ćw.
Analiza matematyczna – wykład
Analiza matematyczna – ćw.
Algebra liniowa – wykład
Algebra liniowa – ćw.


mgr Bogusław Merdas
pobierz materiały

Podstawy matematyki dyskretnej – ćw.                                                
Analiza matematyczna – ćw.
Algebra liniowa – ćw.     

mgr Zofia Rogalska pobierz materiały

Fizyka – lab.                                                                                     
Fizyka – ćw.                                                                                          

mgr inż. Lucyna Kukła –  pobierz materiały

Podstawy programowanie algorytmy i struktury danych – lab.               
Systemy baz danych – lab.                                                                     

mgr inż. Aneta Dziubek – pobierz materiały

Technologia informacyjna – lab.                                                              

mgr inż. Tadeusz Graczyk pobierz materiały

Architektura komputerów i systemy operacyjne – lab.                          
Technologie informacyjne – lab.                                                               

mgr inż. Elżbieta Banaczyk pobierz materiały

Technika mikroprocesorowa – lab.                                                     
Napędy elektryczne w automatyce – lab.                                                  

mgr Ireneusz Podolski – pobierz materiały

Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych – wykład              
Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych – ćw./proj.
Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych – lab.                          

dr Adam Bujak pobierz materiały

Socjologia polityki – wykład                                                                      

mgr Dariusz Sczanieczki pobierz materiały

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy – wykład                                               

Metalurgia

prof. zw. Andrzej Bydałek pobierz materiały

Podstawy metaloznawstwa – wykład                                                           

dr hab. inż. Andrzej Matuszak, prof. PWSZ pobierz materiały

Procesy przeróbki plastycznej – wykład                                               
Procesy przeróbki plastycznej – lab.
Odkształcanie metali na zimno – wykład
Odkształcanie metali na zimno – ćw.                                                            

dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. PWSZ pobierz materiały

Mechanika i wytrzymałość – wykład                                                     
Projektowanie systemów energetycznych – wykład                                       

 

dr inż. Henryk Ziemba pobierz materiały

Odkształcanie metali na gorąco – wykład
Odkształcanie metali na gorąco – ćw.
Narzędzia do plastycznego kształtowania wyrobów na gorąco – wykład
Narzędzia do plastycznego kształtowania wyrobów na gorąco -projekt
Technologia wyciskania na zimno wyrobów metalowych – wykład
Technologia wyciskania na zimno wyrobów metalowych – projekt
Mechanizacja i automatyzacja plastycznego kształtowania wyrobów – wykład   
Mechanizacja i automatyzacja plastycznego kształtowania wyrobów – projekt

dr inż. Katarzyna Pantoł pobierz materiały

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – wykład                                
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich -lab.
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich -projekt

dr inż. Robert Hanarz – pobierz materiały

Podstawy metaloznawstwa – lab.  
Podstawy metaloznawstwa i metaloznawstwo metali nieżleaznych – projekt      
Technologie wyciskania wyrobów hutnicznych – wykład

dr inż. Piotr Jarosz

Termodynamika chemiczna – wykład                                                            
Termodynamika chemiczna – ćw.
Rynek metali – wykład

dr inż. Paweł Modzel – pobierz materiały

Ochrona własności intelektualnej – wykład                                                     

dr inż. Krzysztof Gargul

Metalurgia metali szlachetnych – wykład                                                        
Metalurgia metali szlachetnych -lab.
Techniki komputerowe w metalurgii – wykład
Techniki komputerowe w metalurgii -ćw.
Techniki komputerowe w metalurgii – ćw/proj.

dr inż. Bartłomiej Sulikowski

Informatyka  – wykład                                                                                 

dr inż. J.M. Hałasa

Mikro i makroekonomia – wykład                                                                  
Mikro i makroekonomia -ćw.

dr inż. Sławomir Małecki

Metalurgia metali nieżelaznych – wykład                                                        
Metalurgia metali nieżelaznych -ćw.

dr Grzegorz Mielczarek

Matematyka wyższa w metalurgii – wykład                                                     

dr Jarosław Hermaszewski

Podstawy zarządzania – wykład                                                                     
Podstawy zarządzania -ćw.

dr Adam Bujak

Socjologia polityki – wykład                                                                           

mgr Ewa Pastor

Logistyka w przedsiębiorstwie – wykład                                                           

mgr Bogusław Merdas

Matematyka wyższa w metalurgii -ćw.                                                            

mgr Robert Leśniak

Prawo gospodarcze – wykład                                                                          
Prawo gospodarcze -ćw.

mgr Dariusz Sczanieczki

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy – wykład                                                     

 

Języki obce

mgr Anna Akielaszek – Witczak

Język niemiecki                                                                                               

 mgr Bogusława Hanaczewska

Język angielski                                                                                               

mgr Małgorzata Komorowska

Język angielski                                                                                               

mgr Andrzej Sarata – Borowiecki

Język angielski