Materiały dydaktyczne

Automatyka i robotyka

dr hab. inż. Mariusz Giergiel – pobierz materiały

Systemy przetwarzania numerycznego i symbolicznego – wykład
Systemy przetwarzania numerycznego i symbolicznego -lab.
Sensoryka i urządzenia wykonawcze automatyki – wykład
Systemy monitorujące w automatyce i robotyce -wykład

dr inż. Mieczysław Rudnicki – pobierz materiały

Napędy elektryczne w automatyce – wykład
Technika mikroprocesorowa – wykład

dr inż. Grzegorz Góralpobierz materiały

Sensoryka i urządzenia wykonawcze automatyki – lab.
Systemy monitorujące w automatyce i robotyce – lab.

dr inż. Andrzej Klepka pobierz materiały

Diagnostyka techniczna w automatyce – wykład
Podstawy regulacji automatycznej – wykład
AutoCAD – wykład
Diagnostyka i niezawodność robotów – wykład

dr Ryszard Matysiak pobierz materiały

Fizyka – wykład

dr inż. Paweł Modzel pobierz materiały

AutoCAD – wykład
AutoCAD – lab.
AutoCAD – projekt
Grafika inżynierska – wykład
Grafika inżynierska -lab.
Grafika inżynierska – ćw.
Grafika inżynierska -projekt

dr Grzegorz Mielczarek pobierz materiały

Podstawy matematyki dyskretnej – wykład
Podstawy matematyki dyskretnej -ćw.
Analiza matematyczna – wykład
Analiza matematyczna – ćw.
Algebra liniowa – wykład
Algebra liniowa – ćw.


mgr Bogusław Merdas
pobierz materiały

Podstawy matematyki dyskretnej – ćw.
Analiza matematyczna – ćw.
Algebra liniowa – ćw.

mgr Zofia Rogalska pobierz materiały

Fizyka – lab.
Fizyka – ćw.

mgr inż. Lucyna Kukła –  pobierz materiały

Podstawy programowanie algorytmy i struktury danych – lab.
Systemy baz danych – lab.

mgr inż. Aneta Dziubek – pobierz materiały

Technologia informacyjna – lab.

mgr inż. Tadeusz Graczyk pobierz materiały

Architektura komputerów i systemy operacyjne – lab.
Technologie informacyjne – lab.

mgr inż. Elżbieta Banaczyk pobierz materiały

Technika mikroprocesorowa – lab.
Napędy elektryczne w automatyce – lab.

mgr Ireneusz Podolski – pobierz materiały

Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych – wykład
Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych – ćw./proj.
Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych – lab.

dr Adam Bujak pobierz materiały

Socjologia polityki – wykład

mgr Dariusz Sczanieczki pobierz materiały

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy – wykład

Metalurgia

prof. zw. Andrzej Bydałek pobierz materiały

Podstawy metaloznawstwa – wykład

dr hab. inż. Andrzej Matuszak, prof. PWSZ pobierz materiały

Procesy przeróbki plastycznej – wykład
Procesy przeróbki plastycznej – lab.
Odkształcanie metali na zimno – wykład
Odkształcanie metali na zimno – ćw.

dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. PWSZ pobierz materiały

Mechanika i wytrzymałość – wykład
Projektowanie systemów energetycznych – wykład

 

dr inż. Henryk Ziemba pobierz materiały

Odkształcanie metali na gorąco – wykład
Odkształcanie metali na gorąco – ćw.
Narzędzia do plastycznego kształtowania wyrobów na gorąco – wykład
Narzędzia do plastycznego kształtowania wyrobów na gorąco -projekt
Technologia wyciskania na zimno wyrobów metalowych – wykład
Technologia wyciskania na zimno wyrobów metalowych – projekt
Mechanizacja i automatyzacja plastycznego kształtowania wyrobów – wykład
Mechanizacja i automatyzacja plastycznego kształtowania wyrobów – projekt

dr inż. Katarzyna Pantoł pobierz materiały

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich – wykład
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich -lab.
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich -projekt

dr inż. Robert Hanarz – pobierz materiały

Podstawy metaloznawstwa – lab.
Podstawy metaloznawstwa i metaloznawstwo metali nieżleaznych – projekt
Technologie wyciskania wyrobów hutnicznych – wykład

dr inż. Piotr Jarosz

Termodynamika chemiczna – wykład
Termodynamika chemiczna – ćw.
Rynek metali – wykład

dr inż. Paweł Modzel – pobierz materiały

Ochrona własności intelektualnej – wykład

dr inż. Krzysztof Gargul

Metalurgia metali szlachetnych – wykład
Metalurgia metali szlachetnych -lab.
Techniki komputerowe w metalurgii – wykład
Techniki komputerowe w metalurgii -ćw.
Techniki komputerowe w metalurgii – ćw/proj.

dr inż. J.M. Hałasa

Mikro i makroekonomia – wykład
Mikro i makroekonomia -ćw.

dr inż. Sławomir Małecki

Metalurgia metali nieżelaznych – wykład
Metalurgia metali nieżelaznych -ćw.

dr Grzegorz Mielczarek

Matematyka wyższa w metalurgii – wykład

dr Jarosław Hermaszewski

Podstawy zarządzania – wykład
Podstawy zarządzania -ćw.

dr Adam Bujak

Socjologia polityki – wykład

mgr Ewa Pastor

Logistyka w przedsiębiorstwie – wykład

mgr Bogusław Merdas

Matematyka wyższa w metalurgii -ćw.

mgr Robert Leśniak

Prawo gospodarcze – wykład
Prawo gospodarcze -ćw.

mgr Dariusz Sczanieczki

Ergonomia i bezpieczeństwo pracy – wykład

 

Języki obce

mgr Anna Akielaszek – Witczak

Język niemiecki

mgr Bogusława Hanaczewska

Język angielski

mgr Małgorzata Komorowska

Język angielski

mgr Andrzej Sarata – Borowiecki

Język angielski