Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne

Siatka dla specjalności  Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia stacjonarne  

  

Studia niestacjonarne

Siatka dla specjalności  Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia niestacjonarne