ECTS

 Automatyka i Robotyka Specjalność: Komputerowe systemy sterowania – stacjonarne – Pobierz

Automatyka i Robotyka Specjalność: Komputerowe systemy sterowania – niestacjonarne –  Pobierz 

Automatyka i Robotyka Specjalność: Robotyka i Mechatronika – stacjonarne – Pobierz

Automatyka i Robotyka Specjalność: Robotyka i Mechatronika – niestacjonarne – Pobierz

 Automatyka i Robotyka Specjalność: Wizualizacja Procesów Przemysłowych – stacjonarne – Pobierz

Automatyka i Robotyka Specjalność: Wizualizacja Procesów Przemysłowych – niestacjonarne – Pobierz