Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Politechnicznym

semestr letni 2020/2021

sesja egzaminacyjna 25 stycznia – 7 lutego

sesja poprawkowa 8 lutego -14 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

25 stycznia – 7 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
27 stycznia Elektronika i elektrotechnika / dr inż. E. Banaczyk Air I st i nst g. 16:00

s. 109A

27 stycznia Termodynamika / mgr M. Urbanowicz Met II g. 16:00

s. 005B

28 stycznia Sterowniki przemysłowe / dr inż. R. Janas Air II g. 15:30

online

28 stycznia Systemy czasu rzeczywistego / dr inż. R. Janas Air II g. 16:30

online

28 stycznia Teoria sterowania / dr inż. R. Janas Air II g. 17:30

onlina

29 stycznia Zaawansowane programowanie sterowników przemysłowych / dr inż. R. Janas Air III st g. 15:30 online
30 stycznia Zaawansowane programowanie sterowników przemysłowych / dr inż. R. Janas Air III nst g. 8:30

online

25 stycznia Komunikacja i etyka w pracy zespołowej / dr D. Olszewska Air I st

Air i nst

g. 16:00

s. 209A

Zarządzanie zasobami ludzkimi/ dr J. M. Hałasa Met IV st
Podstawy zarządzania /dr J.M.Hałasa Met III nst
30 stycznia Ekstrakcja metali, Metalurgia metali/dr inż. S. Biernat Met II rok g. 10:00

s. 109A

25 stycznia Grafika inżynierska (zaliczenie)/ dr inż. G. Czachor Air I st

Air I nst

online
25 stycznia Mechanika i wytrzymałość materiałów (zaliczenie)/ dr inż. G. Czachor Met II rok online
5 lutego Mechanika i wytrzymałość materiałów (egzamin)/ dr inż. G. Czachor Met II rok online
28 stycznia Przedmiot humanistyczny (kolokwium) / dr I. Rutkowska Met IV rok

Air IV rok

g. 17:00-18:00

sala 109A

29 stycznia Eksploatacja i naprawy urządzeń produkcyjnych / dr hab. A. Matuszak Air IV g. 16:30

online

29 stycznia Systemy zapewnienia jakości / dr hab. A. Matuszak Met III nst g. 18:00

online

28 stycznia Język angielski / mgr M. Komorowska Air III st g. 10:00

online

28 stycznia Język angielski / mgr M. Komorowska Air III nst g. 19:00

online

30 stycznia Język niemiecki / mgr A. Akielaszek-Witczak Air III nst g. 9:45

online

1 luty Język niemiecki / mgr A. Akielaszek – Witczak Met III nst g.17:00

online

25 stycznia Metody planowania i proces utrzymania ruchu/ dr inż. S. Chmielewski Air III st 15:30 online
25 stycznia Gospodarka remontowa w przedsiębiorstwie/ dr inż. S. Chmielewski Air III st 17:00 online
25 stycznia Metody planowania i proces utrzymania ruchu/ dr inż. S. Chmielewski Air III nst 18:30 online
25 stycznia Gospodarka remontowa w przedsiębiorstwie/ dr inż. S. Chmielewski Air III nst 20:00 online
3 lutego Materiałoznawstwo / dr inż. K. Pantoł Met II g. 16:00

s. -003B

3 lutego Techniki łączenia materiałów / dr inż. K. Pantoł Met IV g. 17:30

s. -003B

30 stycznia Logistyka / mgr inż. G. Lewandowski Met III g. 11:00

online

SESJA POPRAWKOWA

8 lutego – 14 lutego

10 lutego Elektronika i elektrotechnika / dr inż. E. Banaczyk Air I st i nst g. 16:00

s. 109A

10 lutego Termodynamika / mgr M. Urbanowicz Met II g. 16:00

s. 005B

8 lutego Komunikacja i etyka w pracy zespołowej / dr D. Olszewska Air st i nst g. 15:00

s. 216A

13 lutego Ekstrakcja metali, Metalurgia metali/dr inż. S. Biernat Met II rok g. 10:00

s. 209A

8 lutego Metody planowania i proces utrzymania ruchu/ dr inż. S. Chmielewski Air III st 15:30 online
8 lutego Gospodarka remontowa w przedsiębiorstwie/ dr inż. S. Chmielewski Air III st 17:00 online
8 lutego Metody planowania i proces utrzymania ruchu/ dr inż. S. Chmielewski Air III nst 18:30 online
8 lutego Gospodarka remontowa w przedsiębiorstwie/ dr inż. S. Chmielewski Air III nst 20:00 online
13 lutego Logistyka / mgr inż. G. Lewandowski Met III nst 11:00

online