Sesja

Sesja egzaminacyjna i poprawkowa w Instytucie Politechnicznym

semestr zimowy 2018/2019

sesja egzaminacyjna 28 stycznia – 10 lutego

sesja poprawkowa 11 lutego – 17 lutego

SESJA EGZAMINACYJNA

28 stycznia – 10 lutego

Data

Przedmiot i wykładowca

Rok 

Tryb

Sala i godzina
29 stycznia Termodynamika / dr K. Rogóż Met II st g. 17:00

s. 102B

30 stycznia Rafinacja metali / dr K. Rogóż Met IV st g. 17:00

s.102B

30 stycznia Metaloznawstwo / dr inż. K. Pantoł Met II st g. 17:00

s. 101B

30 stycznia Techniki łączenia i spajania / dr inż. K. Pantoł Met  IV g. 19:00

s. 101B

31 stycznia Podstawy metalurgii / dr K. Rogóż Met I nst g. 17:00

s. 102B

3 lutego Algebra liniowa / dr J. Magiera Air I nst g. 14:00

s. 205B

4 lutego Algebra liniowa / dr J. Magiera Air I st g. 10:00

s. 205B

8 lutego Analiza finansowa / dr J. Magiera Air I st g.13:00

s. 205B

9 lutego Analiza finansowa / dr J. Magiera Air I nst

Met I nst

g.10:00

s. 205B

26 stycznia Metalurgia metali / dr inż. S. Biernat Met II g. 10:00

s. 003B

29 stycznia Systemy wizyjne /dr inż. M. Luzar

Podstawy teorii sygnałów i systemów dynamicznych / dr inż. M. Luzar

Air II g. 15:30

g. 17:00

s. 303B

1 luty Chemia / mgr M. Urbanowicz Met I nst g. 16:00

s. 005B

25 stycznia Prawo gospodarcze / dr T. Moskal Met III g. 15:30

s. 214A

25 stycznia Mechanika i wytrzymałość, Wytrzymałość.../ dr inż. G. Czachor Met, Air g. 15:30

s. 003B

6 lutego Logistyka / mgr inż. G. Lewandowski Met III g. 15:45

s. 101B

6 lutego Komunikacja.../ mgr inż. G. Lewandowski Met IV g. 18:40

s. 101B

30 stycznia Technika mikroprocesorowa / dr inż. E. Banaczyk Air II g. 15:30

s. 103B

29 stycznia Eksploatacja i naprawa urządzań produkcyjnych/ dr hab. A. Matuszak Air g. 15:30

s. 214A

SESJA POPRAWKOWA

11-17 lutego

1 luty Mechanika i wytrzymałość, Wytrzymałość.../ dr inż. G. Czachor Met, Air g. 15:30

s. 003B

13 luty Technika mikroprocesorowa / dr inż. E. Banaczyk Air II g. 15:30

s. 103B

12 lutego Eksploatacja i naprawa urządzań produkcyjnych/ dr hab. A. Matuszak Air g. 15:30

s. 214A

13 luty Metaloznawstwo / dr inż. K. Pantoł Met II g. 11:00

s.

15 luty Egzaminy/zaliczenia poprawkowe – dr inż. S. Biernat

1) Metalurgia metali (2 rok, studia stacjonarne, Metalurgia) – godz. 14.00

2) Systemy baz danych (2 rok, studia stacjonarne, Automatyka i Robotyka) – godz. 16.00

3) Systemy baz danych + sieci komputerowe (1 rok, studia stacjonarne, Automatyka i Robotyka) – godz. 16.00

4) Systemy baz danych + sieci komputerowe (1 rok, studia niestacjonarne, Automatyka i Robotyka) – godz. 16.00

17 luty Algebra liniowa…, Analiza finansowa / dr J. Magiera AiR, Met

st i nst

g. 16:30