O instytucie

 

Instytut Politechniczny jest najmłodszy z instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Obecnie w instytucie prowadzone są kierunki metalurgia i automatyka i robotyka. Studia prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Absolwenci po zakończonej nauce (3,5 roku – 7 semestrach) otrzymują tytuł inżyniera.

Oprócz realizowania przedmiotów przewidzianych programem studiów, studenci odbywają również obowiązkowe praktyki, podczas których nabywają pierwszych praktycznych umiejętności.

SIATKI PRZEDMIOTÓW
na lata 2014 – 2024
dla kierunków
Automatyka i Robotyka oraz Metalurgia

 

Specjalność:
Inżynieria produkcji i zarządzanie
Specjalność:
Automatyzacja i Utrzymanie ruchu
Specjalność:
Zaawansowane Technologie Wytwarzania

Specjalność:
Elektrotechnika Przemysłowa

Kierunek – Metalurgia
Kierunek – Automatyka i robotyka

Zdobyte umiejętności na tych kierunkach,  stworzą absolwentom możliwości podejmowania pracy w praktycznie wszystkich rodzajach przemysłu oraz jednostek administracyjnych i przemysłowych. Absolwenci najczęściej znajdują zatrudnienie w pionie głównego mechanika lub automatyka przedsiębiorstw, firmach przemysłu elektromaszynowego, w zapleczu naukowo – badawczym i projektowym oraz szkolnictwie.

      

Baza dydaktyczna uczelni jest stale modernizowana i doskonalona, wzbogacana o coraz to nowoczesne potrzebne laboratoria. Studenci korzystają z różnych form prowadzonych zajęć, m.in. wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, laboratoria, praktyki, zajęcia pokazowe, wycieczki np.w poszczególnych Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.: Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku, Huta Miedzi „Głogów”, Huta Miedzi „Legnica” , Centrum Badań Jakości w Lubinie oraz w takich zakładach jak: Sandem Sp. z o.o., Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Sitech z.o.o znajdujących się w naszym regionie. Pozwoli to poznać studentom praktyczne możliwości wykorzystania metalurgii, automatyki, robotyki, mechatroniki w różnych dziedzinach przemysłu ciężkiego.

Korzystanie przez studentów z tak prowadzonych form zajęć pozwoli na dokładne poznanie specyfiki technologii wykorzystania w metalurgii czy automatyki m.in. w hutnictwie miedzi. Należy dodać, że poszczególne technologie stosowane w KGHM Polska Miedź S.A. stanowią nowoczesne unikatowe rozwiązania technologiczne na skalę światową oparte na układach sterowania i automatyki nowej generacji.